Да 60-годдзя з дня нараджэння І. А. Чароты // Каляндар дат і падзей Кобрыншчыны : краязнаўча-бібліяграфічны каляндар на 2012 год / Кобрынская цэнтральная раённая бібліятэка, аддзел абслугоўвання і інфармацыі ; склад. С. Дз. Курачук. – Кобрын, 2012. – С. 11-13.

Да 60-годдзя з дня нараджэння І. А. Чароты

Чарота Іван Аляксеевіч – літаратуразнавец, крытык, перакладчык, акадэмік Сербскай акадэміі навук і мастацтваў, Міжнароднай славянскай акадэміі навук, адукацыі, мастацтваў і культуры, лаўрэат прэміі “За духоўнае адраджэнне” (2003 г.), Міжнароднай прэміі імя К. Астрожскага (Польшча, 1999г.), прэміі Саюза пісьменнікаў Сербіі (2000 г.).

Нарадзіўся 16 верасня 1952 г. у в. Лышчыкі  Тэвельскага с/С Кобрынскага раёна. Сярэднюю адукацыю атрымаў у СШ № 2 г. Кобрына. Закончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

Іван Чарота // Літаратурная карта Берасцейшчыны. Брэст : ААТ “Брэсцкая друкарня”, 2008. С. 316-317.

Іван Чарота // Ляшук, В.Я. Літаратурная Берасцейшчына / В.Я. Ляшук, Г. М. Снітко. Брэст, 1999. С. 368.

Чарота Іван Аляксеевіч // Памяць : Гіст.-дакум. хроніка Кобрынскага раёна. Мінск.: БЕЛТА, 2002. С. 444 .

Чарота І. А. // Філалагічны  факультэт (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт) : даведкавае выданне. Мн : БДУ, 1999. С. 27.

Чарота Иван.Алексеевич // Регионы Беларуси. В 7 т. Брестская обл. В 2-х кн.. Мінск, 2009. Кн. 2. С. 453.

Чарота, И. Дорожки памяти – дорожки радости : [ автор – о себе и своих корнях, своей деревне Лыщики Кобр. района] / Иван Чарота // За мостом моего детства. Минск : “Літаратура і мастацтва”, 2011. С. 24-28.

Чарота Іван Аляксеевіч — 60 гадоў з дня нараджэння // Новыя кнігі. 2011. № 9. С. 13.

Шыбкоўская, К. Паліглот Іван Чарота / Кацярына Шыбкоўская  // Беларусь. 2010. № 1. С. 22-23.

Литературовед и переводчик : ими гордится Кобрин // Кобрин-информ. 2009. 17 сент. С. 26.

Рублевская, Л. Звёзды и кометы книжных полок : [среди рейтинга книг, вышедш. в 2009 г., проф. И. Чарота назвал кн. сербск. историка Д. Анджелковича  «История Беларуси» / Людмила Рублевская // Советская Белоруссия. 2009. 13 дек. С. 12.

Чарота, И. «Ухо открывается», затем рот… / Иван Чарота // Рэспубліка. 2009. 1 снеж. С. 4.

Чарота, И. Дорожки памяти – дорожки радости : [ автор – о себе и своих корнях, своей деревне Лыщики Кобр. района] // Советская Белоруссия. 2009. 12 сент. С. 21.

Чарота, І. “Інтэлігенцыя не ўзяла ад візіту таго, што павінна была і магла” : гутарка з І. Чарота, размаўл. В. Мядзведзева] / І. Чарота // Звязда. 2009. 14 кастр. С. 7.

Чарота, И. “Сейчас у славян есть два выбора…: [ интервью с проф. И. Чарота] / И. Чарота // Рэспубліка. 2007. 24 мая.

Наумчик, Е. Наш земляк Иван Чарота о времени и о себе / Е. Наумчик // Вечерний Брест. 2005. 7-8 янв. С. 4.

Особенности национальной философии : [ изв. люди, в их числе зав. кафедр. славистики И. Чарота, об ист. филос. Беларуси] // Советская Белоруссия. 2005. 2 февр. С. 12-13.

Цімафееў, А. “Ацэньваць не бяруся…” : [Іван Чарота – “самакрытыка” літаратуразн.] / А. Цімафееў // ЛіМ. 2005. 8 крас.

Чарота, И. “Если уже начал служить слову”:  Наш земляк   Иван Чарота о времени и о себе  / И. Чарота, бесед. Елена Наумчик // Вечерний Брест. 2005. 7-8 янв. [І. Чарота] // Кобрынскі веснік. 2005. 3 вер.

Высокая ўзнагарода земляку : [ праф. І. Чарота атрым. прэмію “За духоўнае адраджэнне”] // Кобрынскі веснік. 2004. 14 студз. С. 1.

Иван Чарота : «Самое страшное сегодня – испытание бездумностью» // Белорусская нива. 2004. 20 янв. С. 4.

Чэмер, М. “Змяніць тое, што змяніць магу…” : [ праф. Чарота атрымаў у 2003 г. прэмію “За духоўнае адраджэнне”] / М. Чэмер // Настаўніцкая газета. 2004. 10 лют. С. 4.

Падарунак роднаму гораду : [ праф. Чарота перадаў у дар шэраг кніг для бібліятэкі] // Кобрынскі веснік. 2003. 2 жн.

Высокая ўзнагарода : [Патрыярх Маскоўскі і Усея Русі Алексій II узнаг. Ордэнам Прападобнага Сергія Раданежск. 3 ступ. пісьмен. і філол.-навук. І.Чароту ] // ЛіМ. 2002. 28 чэрв. С. 3.

Кукос, Е. Во имя веры и дружбы : [16 сент. исп. 50 лет нашему земл.-уроженцу д.Лыщики И.А. Чароте, докт. фил. наук, профессору, зав. кафедр. славян. лит. Белгосунивер.] / Е. Кукос // Кобрынскі веснік. 2002. 31 жн. С. 3.

Чарота, І. “Калі мы ўсе разам ляцім…, і пакуль што не да зор” : [гутарка з праф. Чарота; да 50-годдзя пісьмен.] / Іван Чарота // ЛіМ. 2002. 30 жн. С. 4-5.

Чарота, І. На якой мове лепш маліцца богу : [гутарка з заг. кафедры слав..літ. БДУ, сакратаром Бел. Бібл. камісіі І. Чарота / І. Чарота // Воскресение. 2002. № 11. С. 5.

Шурховецкий, В. Иван Чарота : «Мои увлечения – это моя работа, а работа – мои увлечения» / В. Шуховецкий // Во славу Родины. 2002. 24 сент., 25 сент.

Сущук, А. Профессор Иван Чарота / А. Сущук // Кобрынскі веснік. 2001. 24 кастр. С. 2.

Сербы шануюць Чароту // ЛіМ. 2000. 3 ліст.

Спіс публікацый прафесара І.А. Чарота. Кнігі і брашюры.- 45 крыніц.