Зінчук Сцяпан Дзмітрыевіч [Электронны рэсурс] // Сводный Электронный Каталог библиотек Беларуси. – Рэжым доступу: http://unicat.nlb.by/opac/pls/dict.prn_. – Дата доступу: 19.10.2017.

Зінчук, Сцяпан Дзмітрыевіч (кандыдат педагагічных навук)

Педагог, спецыяліст у галіне тэорыі і методыкі выкладання фізікі. Кандыдат педагагічных навук (1976). Выпускнік Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута імя А. М. Горкага (1962). Інжынер кафедры інфарматыкі і электронікі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка, у 1988–1999 – загадчык кафедры (інфарм. на 2014 г.).

Навуковыя інтарэсы: методыка выкладання электронікі і аўтаматыкі.