Карпук Андрей Андреевич

Біяграфічны нарыс

Карпук Андрэй Андрэевіч — беларускі матэматык, кандыдат фізіка-матэматычных навук (1974), прафесар (1993).

Нарадзіўся 24 верасня 1944 года ў в. Акцябр Кобрынскага раёна Брэсцкай вобласці. Закончыў Акцябрскую 7-гадовую школу, затым Гарадзецкую сярэднюю школу. Ён быў заўсёды душой калектыву, з дзяцінства любіў матэматыку і ахвотна дапамагаў таварышам выконваць хатнія заданні па матэматыцы.

У 1966 годзе Андрэй Карпук закончыў Брэсцкі педагагічны інстытут, фізіка-матэматычны факультэт. Нягледзячы на напружаную вучобу, знаходзіў час для заняткаў спортам (гуляў за зборную каманду ВНУ па футболе, гандболе, валейболе), паездкі ў складзе студэнцкіх атрадаў на цалінныя будоўлі (менавіта тады А. А. Карпук быў узнагароджаны медалём «За асваенне цалінных земляў»).

З 1967 года А. А. Карпук — выкладчык Брэсцкага інжынерна-будаўнічага інстытута, з 1972 года — выкладчык Беларускага ўніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі.

Закончыў аспірантуру Інстытута матэматыкі АН БССР: у 1974 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю. У 1975 годзе становіцца дацэнтам кафедры вышэйшай матэматыкі, а ў 1993 годзе — прафесарам.

Напісаў шмат навуковых прац па матэматыцы і фізіцы. Аўтар падручнікаў і дапаможнікаў для ВНУ.

Карпук А. А. памёр у верасні 2012 года.

Працы

Карпук, А. А. Высшая математика. Операционное исчисление. Теория вероятностей. Математическая статистика. Случайные процессы : учебное пособие для вузов / Андрей Андреевич Карпук, Ростислав Михайлович Жевняк. – Минск : Обозрение, 1997. — 445 с.

Карпук, А. А. Высшая математика для технических университетов. Введение в математический анализ / Андрей Андреевич Карпук. – Минск : Обозрение, 1997. — 571 с.

Карпук, А. А. Высшая математика : учебник для технич. университетов / А. А. Карпук . –Минск : АСТ, 2008. – 288 с.

Карпук, А. А. Высшая математика для технических университетов. Интегральное исчисление функций многих переменных : учебное пособие. – Минск : Харвест, 2008. — 271 с.

Карпук, А. А. Высшая математика для технических университетов. Линейная алгебра / Андрей Андреевич Карпук, Олег Федорович Борисенко. — Минск : Харвест , 2012 .- 223 с. .- ил.

Карпук, А. А. Математика для поступающих в вузы / Андрей Андреевич Карпук, Ростислав Михайлович Жевняк. — Минск : Обозрение , 1996 .- 375, [9] с.

Карпук, А. А. Сборник задач по специальным главам высшей математики / А. А. Карпук, Р. М. Жевняк. – Минск : Харвест, 2007. – 112 с.

Борисенко, О. Ф. Высшая математика для технических университетов. Аналитическая геометрия / Олег Федорович Борисенко, Андрей Андреевич Карпук. — Минск : Харвест , 2012 .- 200, [1] с. .- ил.

Борисенко, О. Ф. Высшая математика для технических университетов. Дифференциальные уравнения / Олег Федорович Борисенко, Валентин Федорович Бондаренко, Андрей Андреевич Карпук. – Минск : Харвест, [2010]. — 303 с.

Высшая математика : контрольные задания для студ. радиотех. спец. заоч. формы обуч. / сост. А. А. Карпук, О. А. Феденя. – 3-е изд. перераб. и доп. – Минск : БГУИР, 2008. – 36 с.

Жевняк, Р. М. Высшая математика : учебное пособие для студентов втузов / Ростислав Михайлович Жевняк, Андрей Андреевич Карпук. — Минск : Вышэйшая школа , 1984 . — Ч. 1 — 221, [2] с. .- ил.

Жевняк, Р. М. Высшая математика :учебное пособие для студентов втузов / Ростислав Михайлович Жевняк, Андрей Андреевич Карпук. —  Минск : Вышэйшая школа , 1988. — Ч. V. — 252, [1] с. .- ил.

Жевняк, Р. М. Высшая математика: основы аналитической геометрии и линейной алгебры, введение в анализ, дифференциальное исчисление функций одной переменной : учебник для студентов высших технических учебных заведений / Ростислав Михайлович Жевняк, Андрей Андреевич Карпук. – Минск : Вышэйшая школа, 1992. – .- 382, [2] с. .- ил.

Жевняк, Р. М. Высшая математика: функции многих переменных, интегральное исчисление функций одной и многих переменных, векторный анализ : учебник для студентов высших технических учебных заведений / Ростислав Михайлович Жевняк, Андрей Андреевич Карпук. – Минск : Вышэйшая школа, 1993. – 410, [1] с. .- ил.

Жевняк, Р. М. Дифференциальные уравнения, ряды, уравнения математической физики, теория функций комплексной переменной : учебное пособие для вузов / Ростислав Михайлович Жевняк, Андрей Андреевич Карпук. – Минск : Обозрение, 1997. — 571 с.

Жевняк, Р. М. Теория вероятностей и математическая статистика : учеб.пособие / Р. М. Жевняк, А. А. Карпук,В. Т. Унукович. — Минск : Харвест, 2000. — 384с.

Общий курс высшей математики : учебное пособие для студентов экономических специальностей высших учебных заведений / А. А. Карпук [и др.]. – Орша : Оршанская типография, 1996. – 317 с.

Аб жыцці і дзейнасці

Карпук Андрэй Андрэевіч // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. – Мінск, 1999. – Т. 8. – С. 97.

Барбосова, А. Они были первыми : БГУИР в лицах и фактах / Анастасия Барбосова // Импульс. — 2013. — 31 мая (№ 9).

Карпук Андрей Андреевич : из воспоминаний жительницы д. Октябрь Кирилюк Марии Андреевны. – Октябрь, 2019.