Колбас Наталля Юр’еўна // Людзі навукі нашага краю : біябібліяграфічны даведнік з серыі «Імёны на карце Кобрыншчыны» / ДУК «Кобрынская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма», цэнтральная раённая бібліятэка, аддзел абслугоўвання і інфармацыі ; склад. : С. Д. Курачук, Л. С. Дардзюк. – Кобрын, 2017. – С. 71.

КОЛБАС НАТАЛЛЯ ЮР’ЕЎНА

Колбас Наталля Юр’еўна – кандыдат біялагічных навук, дацэнт.

Колбас (Куц) Наталья нарадзілася ў г. Кобрыне.

Выпускніца 1995 года Кобрынскай сярэдняй школы № 1.

Скончыла Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя

А. С. Пушкіна. Стажыравалася ва Францыі.

Працуе Наталля Юр’еўна Колбас загадчыкам кафедры хіміі Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна.

Працы

Колбас, Н. Ю. Антоциановый комплекс и антиоксидантная активность плодов некоторых представителей семейства Розоцветные (Rosaceae Juss.) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук : 03.01.05 / Колбас Наталья Юрьевна ; Государственное научное учреждение «Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси». – Мінск, 2013.

Биологическая химия : курс лекций для студентов биологического факультета : в 2 ч. / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина ; Е. Г. Артемук,

О. В. Корзюк, Н. Ю. Колбас. – Брест, 2015. — Ч. 2. Динамическая биохимия.

Биохимия : учебно-методический комплекс для студентов биологического факультета специальностей 1-31 01 01-02 Биология и 1-33 01 01 Биоэкология : в 2 ч. / Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина ; Е. Г. Артемук, О. В. Корзюк, Н. Ю. Колбас. – Брест, 2016. — Ч. 2 : Динамическая биохимия.

Аб жыцці і дзейнасці

Колбас Наталья Юрьевна // Брестский государственный университет имени

А. С. Пушкина. Кафедра химии. – Режим доступа: http://www.brsu.by/div/kafedra-khimii. – Дата доступа: 2.11.2017.

В Зимнем саду открылась выставка ароматов // Центр экологии. — Режим доступа: http://www.brsu.by/ecology/v-zimnem-sadu-otkrylas-vystavka-aromatov. – Дата доступа: 2.10 2017.

Открыла выставку Колбас Наталья Юрьевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры химии.