Малахоўскі Уладзіслаў Юльянавіч // Беларуская ССР : кароткая энцыклапедыя : у 5 т. — Мінск, 1981. — Т. 5. — Біяграфічны даведнік. — С. 392.

МАЛАХОЎСКІ Уладзіслаў (1830(?) б. маёнтак Маце. Кобрынскі р-н — адзін з кіраўнікоў паўстання 1863-64 у Літве і на Беларусі. Скончыў ін-т інжынераў шляхоў зносін. Дэмакрат, адзін з кіраўнікоў партыі «чырвоных» і найбліжэйшых памочнікаў К. Каліноўскага. 3 чэрв. 1863 г. уваходзіў у склад Аддзела кіраўніцтваправінцыямі Літвы, пасля Выканаўчага аддзела Літвы.  У лют.-сак., чэрв.- жн. 186З г. паўстанцкі начальнік Вільні. Выступаў за адхіленне “белых” ад кіраўніцтва і расшырэнне сац. базы паўстання, за рэв. тэрор. З жн. 1863 за мяжой.