Саўчук Таццяна Мікалаеўна

Біяграфічны нарыс

Саўчук Таццяна Мікалаеўна – прафесар, доктар філалагічных навук.

Нарадзілася Таццяна Саўчук у 1970 годзе ў г. Кобрыне Брэсцкай вобласці.

Закончала Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці «руская мова і літаратура».

Галіны мовазнаўства, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: камунікатыўная лінгвістыка, прагмалінгвістыка, лінгвістыка тэксту, культура мовы, стылістыка.

У 1996 годзе Таццяна Мікалаеўна абараніла кандыдацкую дысертацыю «Речевой этикет в русских и белорусских народных сказках». У 2020 годзе абараніла доктарскую «Аргументация в дискурсе гуманитарных наук (на материале русско- и белорусскоязычных текстов».

Працуе на кафедры прыкладной лінгвістыкі філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Працы

Савчук, Т. Н. Риторика : учебно-методическое пособие для студентов юридических специальностей / Т. Н. Савчук. – Минск : Изд-во МИУ, 2003. – 59 с.

Савчук, Т. Н. Риторика : методические указания по изучению дисциплины для студентов заочной формы обучения / Т. Н. Савчук. — Минск: Изд-во МИУ, 2003.  – 27 с.

Савчук, Т. Н. Логика : методические указания по изучению дисциплины для студентов заочной формы обучения / Т. Н. Савчук. – Минск : Изд-во МИУ, 2003. – 19 с.

Савчук, Т. Н. Логика : учебно-методический комплекс / Т. Н. Савчук. – Минск : Изд-во МИУ, 2004. – 145 с.

Савчук, Т. Н. Логика : учебное пособие (с грифом) / Т. Н. Савчук. — 3-е изд. – Минск : БГПУ, 2010. – 160 с.

Савчук, Т. Н. Оперирование понятиями как логическая основа эффективного обучения языку и речи / Т. Н. Савчук // Русский язык и литература. — 2012. — № 5. – С. 3-13.

Савчук, Т. Н. Приемы речевого дизайна / Т. Н. Савчук // Фокус. — 2011. — № 3. – С. 28-33.

Савчук, Т. Н. Доказать — значит убедить? / Т. Н. Савчук // Русский язык и литература. — 2010. – № 4. — С. 9-19.

Саўчук, Т. М. Канструкцыi нязгоды ў тэкстах рускiх i беларускiх народных казак / Т. М. Саўчук // Веснiк БДУ. — Серыя 4. — 1995. — № 2. — С. 36-40.

Саўчук, Т. М. Моўныя формулы прывiтання i развiтання ў рускiх i беларускiх народных казках / Т. М. Саўчук // Веснiк БДУ. — Серыя 4. — 1994. — № 3. — С. 38-43.

Аб жыцці і дзейнасці

Саўчук Таццяна Мікалаеўна // Памяць. Кобрынскі раён : гісторыка-дакументальная хроніка. – Мінск, 2002. — С. 440. – (Імі ганарацца землякі).

Саўчук Таццяна Мікалаеўна // Людзі навукі нашага краю : біябібліяграфічны даведнік з серыі «Імёны на карце Кобрыншчыны» / ДУК «Кобрынская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма», цэнтральная раённая бібліятэка, аддзел абслугоўвання і інфармацыі; склад.: С. Д. Курачук, Л. С. Дардзюк. – Кобрын, 2017. – С. 119.

50 гадоў з дня нараджэння Т. М. Саўчук (1970) // Зводны каляндар дат і падзей Кобрыншчыны : краязнаўча-бібліяграфічны каляндар на 2016–2020 гг. / Кобрынская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма, цэнтральная раённая бібліятэка, аддзел абслугоўвання і інфармацыі ; склад. : С. Д. Курачук, Л. С. Дардзюк. — Кобрын, 2018. — С. 148.