Синчук, И. И. К атрибуции тынфов Яна Казимира 1663—1666 гг. /И. И. Синчук // Гістарычная навука і гістарычная адукацыя ў Рэспубліцы Беларусь (новыя канцэпцыі і падыходы): усебеларуская канферэнцыя гісторыкаў : тэзісы дакладаў і паведамленняў, Мінск, 3-5 лютага 1993 г. – Мінск, 1998. – С. 87-90.

К атрибуции тынфов Яна Казимира 1663—1666 гг.