Шэлест Таццяна Анатольеўна // Людзі навукі нашага краю : біябібліяграфічны даведнік / Кобрынская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма, цэнтральная раённая бібліятэка, аддзел абслугоўвання і інфармацыі ; склад.: гал. бібліёграф С. Д. Курачук ; дызайн вокладкі: інжынер П. С. Грыневіч. – 2-е выд., дапрац. і дап. – Кобрын, 2020. – С. 167-168 : фат.

ШЭЛЕСТ ТАЦЦЯНА АНАТОЛЬЕЎНА

ШЭЛЕСТ Таццяна Анатольеўна кандыдат геаграфічных навук, дацэнт.

Нарадзілася 1 студзеня 1979 года ў горадзе Кобрыне Брэсцкай вобласці. У 2001 годзе з адзнакай закончыла Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна па спецыяльнасці «Геаграфія. Біялогія».

З 2001 года — асістэнт кафедры фізічнай геаграфіі і аховы прыроды.

У 2007 годзе паступіла ў аспірантуру Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна. Стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2010).

У 2014 годзе абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Оценка пространственно-временных колебаний дождевого паводочного стока рек Беларуси в современных условиях».

З 2015 года — старшы выкладчык, з 2016 года — дацэнт кафедры геаграфіі і прыродакарыстання, адначасова намеснік дэкана геаграфічнага факультэта па навуковай рабоце.

У снежні 2017 года пастановай Прэзідыума ВАК Беларусі Т. А. Шэлест прысвоена вучонае званне дацэнта.

Аўтар больш за 50 навуковых публікацый.

Працы

Шелест, Т. А. Моделирование стока дождевых паводков на реках Белорусского Поозерья в зависимости от гидрографических характеристик / Т. А. Шелест // Молодежь в науке – 2009 : приложение к журналу «Весцi Нац. акад. навук Беларусi». Серия химических наук / Нац. акад. наук Беларуси, Совет молодых ученых НАН Беларуси ; редкол.: Н. П. Крутько (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2010. – Ч. 1. – С. 161–164.

Шелест, Т. А. Практикум по географии почв с основами почвоведения / Т. А. Шелест, С. М. Токарчук. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2017. – 83 с.

Шелест, Т. А. Изменения максимального стока рек Белорусского Полесья в современных условиях / Т.А. Шелест // Веснiк Брэсцкага ўніверсітэта. – Серыя 5. Хiмiя. Бiялогiя. Навукi аб зямлi. – 2017. – № 1. – С. 125–134.

Шелест, Т. А. Выдающиеся дождевые паводки на реках Беларуси / Т. А. Шелест // Вучоныя запiскi Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя прыродазнаўчыя навукi. – 2016. – Вып. 11. – Ч. 2. – С. 130–141.

Логинов, В. Ф. Анализ и моделирование гидрографов дождевых паводков рек Беларуси / В. Ф. Логинов, А. А. Волчек, Т. А. Шелест // Водные ресурсы. – Т. 42. – № 3. – 2015. – С. 268–278.

Волчек, А. А. Моделирование гидрографов дождевых паводков рек Беларуси при отсутствии данных гидрометрических наблюдений / А. А. Волчек, Т. А. Шелест // Вестник Брестского государственного технического университета. Серия Водохозяйственное строительство, теплоэнергетика и геоэкология. – 2013. – № 2 (80). – С. 3–7.

Волчек, А. А. О превышении максимальных расходов воды дождевых паводков над расходами весеннего половодья на реках Беларуси / А. А. Волчек, Т. А. Шелест // Веснiк Брэсцкага ўніверсітэта. – Серыя 5. Хiмiя. Бiялогiя. Навукi аб зямлi. – 2013. – № 1. – С. 43–51.

Волчек, А. А. Пространственно-временные колебания дождевых паводков на реках Белоруссии / А. А. Волчек, Т. А. Шелест // Известия РАН. Серия географическая. – 2012. – № 1. – С. 68–80.

Волчек, А. А. Формирование зимних паводков на реках Беларуси / А. А. Волчек, Т. А. Шелест // Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. – 2012. – № 25. – С. 5–19.

Волчек, А. А. Влияние гидрографических факторов на величину дождевых паводков рек Беларуси / А. А. Волчек, Т. А. Шелест // Мелиорация. – 2010. – № 1 (63). – С. 36–48.

Изменение климата: последствия, смягчение, адаптация: электронное учебное издание / сост.: Т. А. Шелест, И. В. Абрамова [Электронный ресурс]. – Текст., графич. данные, тесты (33,8 Мб). – Брест, 2017. – 1 электрон. опт. диск (DVD-R): зв., цв., 12 см. Рег.№ 78/2017 от 11.12.2017 (в УМО рег.№68/2017 от 30.11.2017)

Шелест Татьяна Анатольевна [Электронный ресурс] // Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина. – Режим доступа: http://www.brsu.by/div/shelest-tatyana-anatolevna. – Дата доступа: 13.11.2019.