Іаўчук Міхаіл Трыфанавіч // Беларуская энцыклапедыя / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш] : у 18 т. – Мінск, 1998. – Т. 7. – С. 142.

ІАЎЧЎК Міхаіл Трыфанавіч (19.11.1908, в. Завужоўе Кобрынскага p-на Брэсцкай вобл. — 9.1.1990), філосаф, парт, дзеяч. Чл.-кар. АН СССР (1946). Д-р філас. н. (1946), праф. (1939). Скончыў Акадэмію камуніст. выхавання (1931). 3 1933 на парт, і навук. рабоце, у 1947-49 сакратар ЦК КП(б)Б. У 1970—78 рэктар Акадэміі грамадскіх навук пры ЦК КПСС, рэдагаваў час. «Философские науки». Даследаваў гісторыю рус. філасофіі, метадалагічныя праблемы гісторыі філасофіі. Аўтар кн. «Г. В. Пляханаў і яго працы па гісторыі філасофіі» (1960), адзін з аўтараў і рэдактараў «Гісторыі філасофіі» (т. 1-6, 1957-65), «Гісторыі філасофіі ў СССР» (т. 1-5, 1968-88).