Імі ганарацца землякі. Бармуцкая Аліцыя Збігнеўна [Электронны рэсурс] // Туристический Кобрин. – Рэжым доступу: https://ikobrin.by/kobrin-139.php . – Дата доступу: 30.06.2017.

БАРМУЦКАЯ Аліцыя Збігнеўна, вучоны-медык. Нарадзілася ў 1953 г. у Кобрыне. Кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт Мінскага медыцынскага універсітэта.