Імі ганарацца землякі. Зінчук Сцяпан Дзмітрыевіч [Электронны рэсурс] // Кобрин. – Рэжым доступу: https://ikobrin.by/kobrin-139.php. – Дата доступу: 23.08.2017.

ЗІНЧУК Сцяпан Дзмітрыевіч, вучоны-педагог. Нарадзіўся ў 1937 г. у в. Астромічы. Кандыдат педагагічных навук, дацэнт Беларускага педагагічнага універсітэта імя М.Танка.