Імі ганарацца землякі. Кукіна Раіса Мікалаеўна [Электронны рэсурс] // Туристический Кобрин. – Рэжым доступу: https://ikobrin.by/kobrin-139.php. – Дата доступу: 05.09.2017.

КУКІНА Раіса Мікалаеўна, вучоны. Нарадзілася ў 1948 г. у Кобрыне. Дацэнт Віцебскага тэхнічнага універсітэта.