Імі ганарацца землякі. Саўчук Таццяна Мікалаеўна [Электронны рэсурс] // Туристический Кобрин. – Рэжым доступу: https://ikobrin.by/kobrin-139.php. – Дата доступу: 05.09.2017.

САЎЧУК Таццяна Мікалаеўна, вучоны. Нарадзілася ў 1970 г. у Кобрыне. Кандыдат філалагічных навук, дацэнт Мінскага інстытута кіравання.