Імі ганарацца землякі. Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч [Электронны рэсурс] // Туристический Кобрин. – Рэжым доступу: https://ikobrin.by/kobrin-139.php. – Дата доступу: 05.09.2017.

СМЯХОВІЧ Мікалай Уладзіміравіч, педагог. Нарадзіўся ў 1952 г. у в. Дзівін. Кандыдат гістарычных навук. Працаваў у Беларускім педагагічным універсітэце імя М.Танка. З 2002 г. дацэнт кафедры гуманітарных навук Інстытута парламентарызму і прадпрымальніцтва.