Імі ганарацца землякі. Сізюк Валерый Аляксеевіч [Электронны рэсурс] // Туристический Кобрин. – Рэжым доступу: https://ikobrin.by/kobrin-139.php. – Дата доступу: 05.09.2017.

СІЗЮК Валерый Аляксеевіч, вучоны. Нарадзіўся ў 1966 г. у Кобрыне. Кандыдат фізіка-матэматычных навук, старшы навуковы супрацоўнік НАН Беларусі.