Імі ганарацца землякі. Чарота Іван Аляксеевіч [Электронны рэсурс] // Туристический Кобрин. – Рэжым доступу: https://ikobrin.by/kobrin-139.php. – Дата доступу: 05.09.2017.

ЧАРОТА Іван Аляксеевіч, беларускі літаратуразнавец, перакладчык, крытык. Член Саюза пісьменнікаў СССР, Беларусі (1985), доктар філалагічных навук (1998), прафесар (1999). Нарадзіўся 16 верасня 1952 г. у в. Лышчыкі. Сярэднюю адукацыю атрымаў у СШ № 2 г. Кобрына.

З 1969 г. па 1974 г. вучыўся на аддзяленні рускай мовы і літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Пасля заканчэння яго працаваў настаўнікам у Паляцкішскай сярэдняй школе Воранаўскага раёна. З 1977 г. у Белдзяржуніверсітэце, выкладчык, старшы выкладчык, дацэнт, апошнім часам загадвае кафедрай славянскіх літаратур. Кандыдацкую дысертацыю абараніў у Ленінградзе ў 1987 г., доктарскую — «Беларуская літаратура XX стагоддзя і працэсы нацыянальнага самавызначэння» — у Мінску ў 1998 г. Кола навуковых інтарэсаў І.А.Чароты ўключае пытанні літаратуры і культуры славянскіх народаў. Вядучы югаславіст Беларусі. Больш за 10 гадоў узначальвае бюро секцыі мастацкага перакладу і літаратурных сувязяў Саюза беларускіх пісьменнікаў. Займаецца перакладам з сербскай, харвацкай, славенскай, македонскай, польскай і іншых моў на беларускую і рускую, а таксама з беларускай на сербскую. Актыўна выступае ў друку як літаратуразнавец, крытык, эсэіст, публіцыст. Аўтар звыш 250 навуковых, навукова-метадычных і літаратурных прац, сярод якіх «Беларуская савецкая літаратура за мяжой» (1988), «Савецкая літаратура ў сувязях і ўзаемадзеяннях. Пачаткі параўнальнага і сістэмнага аналізу» (1989) і інш. Аўтар «Анталогіі беларускай паэзіі», выдадзенай у 1993 г. у Югаславіі, укладальнік зборнікаў «Сербская паэзія» (1987) і «Сербская Праваслаўная Царква» (1998), выдадзеных у Мінску. Мае таксама больш за 600 друкаваных перакладаў. З’яўляецца сакратаром Біблейскай камісіі Беларускага экзархата Рускай праваслаўнай царквы і выканаўчым рэдактарам часопіса «Праваслаўе». Член рэдкалегій 6 перыядычных выданняў (2 замежных), навуковы кансультант Беларускай энцыклапедыі. Лаўрэат міжнароднай прэміі імя К.Астрожскага (Польшча) за 1999 г., прэміі Саюза пісьменнікаў Сербіі за 2000 г. і інш. Узнагароджаны ордэнам Прападобнага Сергія Раданежскага (2002).