Імі ганарацца землякі. Швайко Валянціна Фёдараўна [Электронны рэсурс] // Туристический Кобрин. – Рэжым доступу: https://ikobrin.by/kobrin-139.php. – Дата доступу: 05.09.2017.

ШВАЙКО Валянціна Фёдараўна, вучоны. Нарадзілася ў 1948 г. у в. Астромічы. Кандыдат філасофскіх навук, дацэнт Нацыянальнага інстытута адукацыі.