Іўчанкаў, В. І. Беларускі правапіс у апорных схемах / Віктар Іванавіч Іўчанкаў // Роднае слова. – 2010. – № 6. – С. 54–59.

БЕЛАРУСКІ ПРАВАПІС У АПОРНЫХ СХЕМАХ

Працяг. Пачатак у № 5.