Іўчанкаў, В. І. Беларускі правапіс у апорных схемах / Віктар Іванавіч Іўчанкаў // Роднае слова. – 2010. – № 12. – С. 48–51.

БЕЛАРУСКІ ПРАВАПІС У АПОРНЫХ СХЕМАХ

Заканчэнне. Пачатак у №№ 5 -11.