60 гадоў з дня нараджэння Н. У. Самерсавай (1961) // Зводны Каляндар дат і падзей Кобрыншчыны : краязнаўча-бібліяграфічны каляндар на 2021-2025 гг. / Кобрынская раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма, цэнтральная раённая бібліятэка, аддзел абслугоўвання і інфармацыі ; склад.: С. Д. Курачук, Л. С. Дардзюк. – Кобрын, 2020. – С. 21.

60 гадоў з дня нараджэння Н. У. Самерсавай (1961)

Самерсава Надзея Уладзіміраўна –прафесар, кандыдат педагагічных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. Нарадзілася 17 ліпеня 1961 г. у в. Дзівін Кобрынскага раёна. Намеснік загадчыка кафедры педагогікі сацыякультурнай дзейнасці па навуковай рабоце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

Самерсова, Н. В. Оптимизация экологического образования и воспитания подростков в условиях социокультурной сферы : дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук : 13.00.05 / Бел. ун-т культуры. – Мінск, 1997.

Пашкович, Л. Сладко пахнут праздники… / Людмила Пашкович // Кобрынскі веснік. — 2018. — 1 жніўня. — С. 5. — Уроженка д. Дивин Н. Самерсова ― профессор, кандидат педагогических наук, доцент Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Самерсова Надежда Владимировна [Электронный ресурс] // Человек и мир. – Режим доступа: http://human-world.narod.ru/koordinatory.htm. – Дата доступа: 13.08.2018.